Bruksområder

Infoskjermer kan benyttes i svært mange sammenhenger.  Og hvis man tillater seg å være litt kreativ, er det nesten bare fantasien som setter en stopper for bruksområdene.  Noen eksempler:

  • Butikker og kjøpesentre
  • Bensinstasjoner, veikroer o.l.
  • Transportmidler, inkl. buss- og togstasjoner, flyplasser etc.
  • Kafeer, restauranter, pub’er, kantiner osv.
  • Hoteller og overnattingssteder
  • Messer og stands
  • Resepsjoner, demorom og utstillingslokaler
  • Venterom, ventehaller
  • Kontorlandskap, nyhetsredaksjoner o.l.
  • Sportsarenaer, garderober o.l.

Trying for a quick and even totally sure answer into a thesis producing obstacle? Find efficient composing services right here. Premium quality, effective achievement, well timed interaction thesis writing.